Szállás Budapest, szállásfoglalás, programok, látnivalók egy helyen.

útiterveim Belépés
Hétvégére
Következő nyaralásra
Egyszer megnézném

Adatkezelési Tájékoztató

A környéke.hu oldalak üzemeltetőjeként mindent megteszünk a rendszerben kezelt adatok biztonságáért. Az oldalak funkcióinak egy része használható anélkül, hogy Ön bármilyen adatot is megadna magáról. A funkciók másik köre azonban felhasználói regisztrációhoz kötött, melynek során bizonyos adatok megadása kötelező.
Jelen dokumentum tartalmazza azokat az irányelveket és gyakorlati szempontokat, melyeket a hatályos jogszabályokkal összhangban alkalmazunk az adatok biztonságos kezelése érdekében.
Amennyiben a nyilatkozatunkkal kapcsolatban kérdése merülne fel, úgy e-mailben (info@kornyeke.hu) történő kérésére részletes tájékoztatást nyújtunk a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.

Fogalmak a 1992. évi LXIII. törvény alapján

személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi;

személyesadat-nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer): személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Alapelvek

Csak és kizárólag felhasználói, önkéntes adatközlésből származó adatokat kezelünk.
Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt jogszabály elrendeli.
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges.
Személyes adat csak megfelelő tájékoztatás esetén gyűjthető illetve kezelhető.
Személyes adatokat a szolgáltatással nem összefüggő célra az érintett egyértelmű beleegyezése illetve hozzájárulása nélkül semmilyen formában nem használunk fel.

Az adatokat csak és kizárólag közvetlenül az érintettektől veszünk fel, az adatok közlése minden esetben önkéntes.
Az adatkezelés célja az érintett számára ismert: a személyes adatok (név és email cím) kezelése a kornyeke.hu portál szolgáltatásainak biztosításához szükségesek.
A kezelendő adatok fajtája, az adatkezelés időtartama (adattörlés) előre meghatározott: felhasználói név és e-mail cím kezelése a szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt, illetve regisztráció esetén a felhasználói fiók törléséig, melyre a felhasználónak bármikor lehetősége van.
Az adatokat csak az előre meghatározott céllal összefüggésben használjuk fel: az önkéntes alapon megadott név és email cím személyes adat a rendszer használatából adódó céllal kerül felhasználásra: szállásfoglalás esetén a szálláshely tájékoztatása, vélemény írás esetén a vélemény megjelenítése.
Az adatok nem kerülnek ki az adatkezelő kezeléséből, kizárólag szállásfoglalás esetén, a felhasználó által kiválasztott szálláshely részére.
Az érintetteket minderről megfelelően tájékoztatják.

A kezelt személyes adatok köre, adatkezelés célja és időtartama

Látogatói adatok

Rendszerünk hatékonyabbá tétele, illetve a felhasználói tevékenység könnyítése érdekében Szolgáltatásaink során cookie-kal, engedélyezett, harmadik féltől származó cookie-kkal, webfigyelő programokkal és/vagy egyéb technológiai megoldásokkal gyűjtünk nem személyes adatokat és követjük nyomon a böngészési szokásokat. Ezen adatokat összegyűjtjük és azokat összesítve statisztikaként – a használó személyének beazonosítására alkalmatlan módon – felhasználjuk.
A cookie-kat elfogadhatja, de vissza is utasíthatja. A webböngészők többsége automatikusan elfogadja a cookie-kat, de a beállítások módosításával a cookie-k használata letiltható. Ebben az esetben azonban eltérés jelentkezhet a rendszer használatában.

A környéke.hu kódja külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz (reklámok megjelenítői, közösségi oldalak, partnereink weboldalai). A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükről történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt az oldal használatára vonatkozó felhasználói adatokat képesek gyűjteni. Javasoljuk, hogy tanulmányozza a külső webhelyek adatvédelmi nyilatkozatait is, így tudomást szerezhet az ott alkalmazott adatgyűjtési, adat felhasználási és adatkiadási gyakorlatról.

Regisztráció

Regisztráció funkciója, hogy az oldal különböző időpontban igénybe vett szolgáltatásait, a szolgáltatásokból származó előnyöket gyűjthesse és egyben láthassa.
Regisztráció során szükséges adatok: név, e-mail cím, és jelszó a későbbi azonosításhoz.

Hírlevél

Regisztráció, illetve később a felhasználói adatoknál megadható hogy küldhetünk-e Önnek hírlevelet, melyben partnereink akcióiról tájékoztatjuk.
Hírlevél küldése kizárólag a környéke.hu által történik, személyes adatokat, vagy a rendszerhasználati szokásra vonatkozó statisztikai adatokat harmadik fél részére nem adunk ki hírlevél küldés céljából sem.
Hírlevél küldése során elemezhetjük a felhasználó környéke.hu rendszerének korábbi használatát, így személyre szabottabb ajánlatok küldésére van lehetőség.

Ajánlatkérés és szállásfoglalás

Ajánlatkérés illetve szállásfoglalás esetén az ajánlatkéréshez szükséges adatok továbbítása történik a megjelölt szolgáltató (szálláshely) felé.
Az ajánlatkérés illetve szállásfoglalás elküldésével Ön hozzájárul, hogy személyes adatait továbbítsuk a megjelölt szolgáltatónak (harmadik személy). Az adattovábbítás csak és kizárólag az ajánlatkérés illetve szállásfoglalás során megadott adatokra vonatkozik, korábbi vagy más célra megadott adatok átadása semmilyen körülmények között nem történik meg.
Ajánlatkérési vagy foglalási szolgáltatás igénybevételének nem feltétele előzetes regisztráció.
Előzetes bejelentkezés nélkül elküldött ajánlatkérési vagy foglalási igény automatikusan a megadott e-mail címmel rendelkező felhasználói fiókhoz kapcsolódik.

A személyi adatok kiadása

A környéke.hu azonosításra alkalmas személyes adatokat nem ad el és nem ad bérbe harmadik személynek.

További nyilatkozatok

Ön bármikor jogosult az általunk kezelt adatainak áttekintésére. Erre belépést követően van lehetősége
Ön bármikor jogosult az általunk kezelt adatainak törlésére. Ezt a következő e-mail címre küldött üzenettel igényelheti: info@kornyeke.hu (Kérjük, az e-mail tárgy rovatába írja be a következőt: „személyes adatok törlése”.)

Jelen Nyilatkozat a környéke.hu rendelkezésére bocsátott személyes adatok kezelésével kapcsolatos. Ha valaki önszántából (pl.: értékelésben vagy élménybeszámolóban) nyilvánosságra hozza saját személyes adatait, az ilyen információkra a Nyilatkozat hatálya nem terjed ki.

Minden esetben fenntartjuk a jogot, hogy módosítsuk az adatkezelés módját. Ennek megfelelően az adatvédelmi nyilatkozat a változtatások függvényében időről-időre módosításra, kiegészítésre kerülhet.

Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: 04563-0001
 
Ez az oldal cookie-kat használ, hogy biztosítsa a legjobb felhasználói élményt. Rendben